Openingstijden

Standaard openingstijden / standard opening hours
Houd altijd onze ‘laatste nieuws‘ pagina in de gaten. Daar worden eventuele wijzigingen bijgehouden.  
Keep an eye on our ‘latest news‘ page, if there are exceptions to the opening hours mentioned below, we will post a message on that page.

Onze openingstijden zijn / our regular opening hours are:

maandagavond/Monday evening19.00 – 20.00 uur
dinsdagochtend/Tuesday morning09.30 – 11.00 uur
woensdagmiddag/Wednesday afternoon14.00 – 15.30 uur
donderdagochtend/Thursday morning09.30 – 11.00 uur
zaterdagochtend/Saturday morning10.30 – 12.00 uur

Gesloten tijdens de volgende dagen / closed on the following days:

Tijdens de zomervakantie van de basisscholen in onze regio, is de speel-o-theek alleen open op woensdagmiddag en zaterdagochtend. Dit is vanaf 20 juli t/m 1 september. Op zaterdagochtend 20 juli zijn we gewoon open en vanaf maandagavond 2 september zijn we weer volgens onze bovenstaande tijden geopend.
Er wordt bij het uitlenen van speelgoed rekening gehouden met deze sluitingsdagen, het speelgoed wordt automatisch naar een andere datum uitgeleend, de kinderen kunnen vaak iets langer met hun geleende speelgoed spelen.

During the summer vacation of the primary schools in our region, the speel-o-theek is open only on Wednesday afternoons and Saturday mornings. This is from July 20 until September 1. On Saturday morning July 20, we will be open as usual and from Monday evening September 2 onwards, we will be open again according to our above timeschedule.
These closing days are taken into account when lending out toys, the toys are then automatically rescheduled to a different date, so most of the times the children can then play with their borrowed toys a little longer.


Verlengen van het speelgoed via de website of mail is NIET mogelijk, bel ons hiervoor tijdens de openingsuren. Speelgoed kan slechts een keer verlengd worden.


Please be aware that extending the borrowing period of your toys is NOT possible via e-mail or this website, you can however call us during the opening hours to extend your toys once.