Ons team

Er zijn momenteel 28 vrijwilligsters actief bij de speel-o-theek, de meesten hiervan al een groot aantal jaren.

30-jarig jubileum (2013)

Inmiddels hebben 11 van onze vrijwilligsters van de gemeente Haarlemmermeer een gemeentelijke erespeld in ontvangst mogen nemen. Alie, Liesbeth, Imelda, Nelly, Annemiek, Jeanet, Nylfa, Ria, Aaffien, Anita en Jo-anne zijn bedankt voor hun langdurige (meer dan 20 jaar lange) inzet voor onze speel-o-theek. In 2009 en 2015 zijn Joke en Baudien bij Koninklijk Besluit benoemd tot LID in de Orde van Oranje Nassau.

Vrijwilligsters hebben als voornaamste taak het verzorgen van de uitleen. Naast de uitleen maakt iedere vrijwilligster deel uit van een werkgroep. Op deze manier is de betrokkenheid met de speel-o-theek groter en wordt de uitleen als zinvoller ervaren. Er is bijvoorbeeld een werkgroep Speelgoed, een werkgroep Nevenactiviteiten en een werkgroep Administratie.

Ons bestuur bestaat uit 7 personen:

Joke Christe
voorzitter
Aaffien Fokke
1e secretaresse
Anita Holthuijsen
penningmeester
Nelly Bleecke
algemeen bestuurslid
Liesbeth Lauw
2e secretaresse
Baudien Dekker
algemeen bestuurslid
Carla Verbrugge
algemeen bestuurslid

 

Wilt u in contact komen met ons bestuur? U kunt een mail sturen aan bestuur@speelotheekhoofddorp.nl.

Heeft u vragen voor de ledenadministratie dan kunt u een bericht sturen aan deĀ ledenadministratie@speelotheekhoofddorp.nl.

Heeft u interesse om vrijwillig(st)er te worden of heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Joke Christe of Alie van Geelen via ons e-mailadres info@speelotheekhoofddorp.nl.

Ook onze vrijwilligsters promoten graag de inzet van vrijwilligers in de Haarlemmermeer. Het vrijwilligersplatform Haarlemmermeer voor elkaar is een goede start als u vrijwilligerswerk zoekt. Klik voor meer informatie op het logo.

062515_mew_vch_haarlemmermeervoorelkaar_logo_cmyk